6.7. Maskování neostrosti

6.7.1. Přehled

Tento filtr lze spustit volbou FiltryVylepšeníMaskování neostrosti z nabídky okna obrázku. (Pozn.: V některých verzích GIMPu se filtr nazývá Rozostřit masku, ale jednalo se o nesprávný a navíc zavádějící překlad, filtr slouží k zaostřování, nikoliv rozostřování).

Rozostřené fotografie, ale i většina digitalizovaných obrázků, vyžadují korekci ostrosti. Vzhledem k principu digitalizace, která nahrazuje barevné kontinuum jednotlivými pixely, jsou prvky jemnější než vzorkovací frekvence zprůměrovány do průměrné barvy. Proto jsou ostré hrany poněkud rozostřené. Ke stejnému jevu dochází při tisku barevných teček na papír.

Filtr Maskování neostrosti zaostřuje hrany objektů a grafických prvků, aniž by zvyšoval šum a jiné artefakty v plochách bez barevných hran. Je to král všech zaostřovacích filtrů.

Některé skenery aplikují zaostřovací filtr již při skenování obrázku. Tuto funkci je vhodné vypnout a zachovat si tak plnou kontrolu nad zpracováním obrazu.

[Tip] Tip

Zabránit barevnému posunu během zaostřování lze dekompozicí obrázku do HSV, aplikací filtru pouze na V kanál a opětnou rekompozicí. Je to pěkně vysvětleno na stránce gimpguru.org

6.7.2. Volby

Obrázek 14.10. Unsharp Mask“ filter options

Unsharp Mask filter options

Náhled

Nastavení parametrů filtru se interaktivně zobrazují v náhledu. Pomocí posuvníků můžete přesouvat náhled do jiných částí obrázku.

Poloměr

Poloměr : tento parametr určuje, kolik pixelů na každé straně od hrany je ovlivněno zaostřováním. Možné jsou hodnoty v rozmezí od 0,1 do 120,0. Obrázky ve vyšším rozlišení vyžadují použití většího poloměru. Vždy je nejlepší zaostřovat obrázek až v jeho konečném rozlišení.

Míra

Míra: umožňuje nastavit intenzitu zaostření (v rozsahu 0,00-5,00).

Práh

Práh : ten to parametr umožňuje nastavit minimální rozdíl hodnot pixelů, který představuje hranu určenou k zaostření. Možné hodnoty jsou v rozsahu 0 až 255. Lze tak ochránit oblasti pozvolných barevných přechodů před zaostřením a zabránit tak nechtěným artefaktům ve tvářích, na obloze nebo vodních plochách.