6.6. Doostřit

6.6.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Vylepšení/Doostřit

Většina digitalizovaných obrázků vyžaduje upravení ostrosti. Vzhledem k procesu digitalizace, během kterého dochází ke vzorkování plynulého obrazu do jednotlivých pixelů, jsou objekty v obrázku menší než vzorkovací frekvence zprůměrovány do jednolité barvy. Ostré hrany jsou proto vykresleny poněkud rozmazaně. Ke stejnému jevu dochází při tisku barevných teček na papír.

Filtr Doostřit zvýrazňuje hrany, ale také případný šum či jiné vady. Může též vytvořit šum v oblastech přecházejících barev, například na obloze nebo vodní hladině. Ke stejné funkci slouží filtr Rozostřit masku, který je složitější, ale poskytuje přirozenější výsledky.

6.6.2. Volby

Náhled

Nastavení parametrů filtru se interaktivně zobrazují v náhledu. Pomocí posuvníků můžete přesouvat náhled do jiných částí obrázku.

Nastavení parametrů

Ostrost: posuvník a vstupní pole umožňující nastavit zvýšení ostrosti v rozsahu 1 až 99. Výsledek si pečlivě prohlížejte v náhledu, neboť zvýšením ostrosti můžete zvýraznit vady v obrázku nebo vytvořit šum v oblastech s přecházejícími barvami.