10.12. Vlny

10.12.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryZkresleníVlny.

Tento filtr vytváří stejný efekt, jako kámen hozený do rybníka, příčemž hladinou rybníka je v tomto případě aktivní vrstva či výběr. Vytváří koncentrické vlny.

10.12.2. Volby

Náhled

Všechny změny nastavení se zobrazí v náhledu ještě před aplikací filtru na obrázek stisknutím tlačítka Budiž. V případě, že je počítač pomalý, je však lépe volbu Náhled vypnout.

Režim
  • Šmouha: Prázdné oblasti na krajích vzniklé tvořením vln se vyplní rozmáznutím okolí.

  • Černání: Prázdné oblasti se vyplní černou barvou.

Zrcadlící

Zrcadlící: Vlny se na okrajích odráží a interferují s příchozími vlnami.

Amplituda

Amplituda: Určuje výšku vln.

Fáze

Fáze: Posouvá vrchol vln.

Vlnová délka

Vlnová délka: určuje vzdálenost mezi vrcholy vln.