10. Filtry zkreslení

10.1. Pruhy

10.1.1. Přehled

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryZkresleníPruhy.

Vytváří pruhy přes obrázek zakrývající výhled podobně jako rolety.

10.1.2. Volby

Náhled

Je-li tato volba aktivní, objeví se všechny změny v náhledu ještě před aplikací do obrázku stisknutím tlačítka Budiž.

Orientace

Přepíná mezi svislými a vodorovnými pruhy.

Pozadí

Pruhy mají barvu pozadí. Aby byla použitelná volba Průhledné, musí mít aktivní vrstva alfa kanál.

Vytlačení

Šířka pruhů.

Počet segmentů

Množství pruhů. Vytlačení musí být větší než 50, aby zde byl dostupný celý rozsah.