2.7. Dlaždicovatelné rozostření

2.7.1. Přehled

Tento filtr můžete nalézt v nabídce Obrázek>Filtry/Rozostření/Dlaždicovatelné rozostření

Tento nástroj se používá k zjemnění přechodů obrázků v pozadí tvořeném dlaždicemi. Dosahuje toho prolínáním a rozmazáváním hranic mezi obrázky, které budou v mozaice spolu sousedit.

2.7.2. Volby

Poloměr rozostření

Čím je poloměr větší, tím je rozostření patrnější. Volbou Rozostřit svisle a Rozostřit vodorovně získáte dlaždicovatelné horizontální a vertikální okraje obrázku.

Typ rozostření

IIR: je vhodný pro fotografie a oskenované obrázky.

RLE: je vhodný pro počítačem generované obrázky.

2.7.3. Další informace

Pokud chcete rozostření aplikovat pouze na okraje, pak postupujte následujícím způsobem:

Duplikujte vrstvu a aktivujte ji pro další práci.

Aplikujte Dlaždicovatelné rozostření s poloměrem 20.

Vyberte vše a zužte výběr, aby vznikl okraj.

Prolněte výběr.

Stiskněte Ctrl-K pro smazání výběru (centrální části).

Slučte vrstvy dolů.