2. Filtry rozostření

2.1. Úvod do rozostřovacích filtrů

Obrázek 14.1. Originální obrázek

Originální obrázek

Filtry z této sady různým způsobem rozostřují obrázky nebo jejich části. Pokud je v obrázku aktivní výběr, jsou rozostřeny pouze vybrané oblasti. Může však dojít k zanesení barev z nerozostřené oblasti do oblasti rozostřené. Abychom usnadnili výběr správného filtru, ukážeme zde efekt každého rozostřovacího filtru na výše zobrazeném obrázku. Jedná se však pouze o příklady, většina filtrů má různé parametry umožňující nastavit typ či míru rozostření.

Obrázek 14.2. Gaussovo rozostření (poloměr 10)

Gaussovo rozostření (poloměr 10)

Nejpoužívanější ze všech rozostřovacích filtrů je Gaussovo rozostření. (Nenechte se vystrašit jménem slavného matematika, použití filtru je opravdu jednoduché.) Tento filtr je velmi efektivní a umožňuje rychle vytvořit velmi silné rozostření (pokud je takové žádáno).

Obrázek 14.3. Jednoduché rozostření

Jednoduché rozostření

Pokud je zapotřebí obrázek rozostřit jen trošku – lehce ho změkčit, hodí se k tomu jednoduchý filtr Rozostření. V Gimpu 2.2 tento filtr běží automaticky, bez zobrazené jakéhokoliv dialogu. Účinek filtru je natolik jemný, že si ho možná ani nevšimnete, lze ale zesílit opakovanou aplikací. V Gimpu 2.0 k tomu napomáhal dialog s volbou počtu opakovaných aplikací filtru, ale bylo to příliš pomalé. K vytvoření silnějšího rozostření je vhodnější použít filtr Gaussovo rozostření.

Obrázek 14.4. Selektivní rozostření

Selektivní rozostření

Filtr Selektivní Gaussovo rozostření umožňuje nastavit práh – pouze pixely, které jsou si dostatečně podobné, jsou vzájemně rozostřeny. To je užitečné například pro snížení zrnitosti fotografií bez rozostření ostrých hran. (Všimněte si snížené zrnitosti pozadí v příkladu.) Filtr je ovšem mnohem pomalejší než Gaussovo rozostření, takže se nehodí v případech, kdy selektivita není potřebná.

Obrázek 14.5. Pixelizace

Pixelizace

Filtr Pixelizace vytváří známý mozaikový efekt používaný například k zakrytí obličejů osob, jejichž identita nesmí být prozrazena. Obrázek je přeměněn na mozaiku složenou z velkých čtvercových (Filtr Olejomalba ze skupiny uměleckých filtrů funguje podobně, místo pravidelných čtverců však vytváří nepravidelné skvrny.)

Obrázek 14.6. Rozmáznutí pohybem

Rozmáznutí pohybem

Rozmáznutí pohybem rozostřuje každý pixel v určitém směru, čímž vytváří dojem pohybu, ať už přímočarého, kruhového nebo přiblížení.

Dlaždicovatelné rozostření je v podstatě totéž, co Gaussovo rozostření. Jediným rozdílem je, že pracuje i přes okraje obrázku, čímž snižuje viditelnost okrajů při skládání více kopií obrázku vedle sebe.

[Poznámka] Poznámka

Dlaždicovatelné rozostření je implementováno jako Skript-Fu, které volá zásuvný modul Gaussovo rozostření.