2.  Uvod

Povijest preinaka
Preinaka $Revision: 1925 $ 2006-05-16 s.d

Slika 1.1.  Slika ekrana prikazuje standardne GIMP prozore

Slika ekrana prikazuje standardne GIMP prozore

Kopija ekrana prikazuje najjednostavniji i najkorišteniji raspored prozora u GIMPU. Prikazana su tri prozora :

1

Glavna Alatna kutija : Ovo je samo srce GIMPA. Ona sadrži glavni izbornik i set ikona za odabir alata, itd ...

2

Izbornici alata : Ispod Alatne kutije nalazi se, pričvršćen za dok, dijalog Izbornici alata. Ovaj dijalog prikazuje opcije izabranog alata.

3

Prozor slike : Svaka slika koju otvorite sa Gimpom biti će prikazana u jednom izdvojenom prozoru. Moguće je otvoriti više slika u isto vrijeme, ograničenje vam postavlja jedino vaš sistem. GIMP je moguče lansirati bez da se otvori bilo kakva slika, međutim ne postoji puno korisnih stvari koje u tom slučaju možete napraviti.

4

Dijalog slojeva : Ovaj dijalog prikazuje strukturu slojeva aktivne slike i pruža mogućnost uptravljanja na različite načine. Moguče je raditi i bez ovog dijaloga međutim čak i korisnici koji nemaju puno iskustva nalaze da je važno uvijek ga imati pri ruci.

5

Kistovi, Motivi i Gradijenti : Ovaj dialog sa tabovima nalazi se pričvršćen ispod dijaloga Slojeva, a sadržava tri dijaloga za kontrolu kistova, motiva i gradijenata.

Ovo je minimalna konfiguracija. U GIMPU postoji nešto više od dvanaestak drugih dijaloga ali ih korisnici otvaraju i zatvaraju prema vlastitoj potrebi. Oni napredniji obično čuvaju Alatnu kutiju (sa izbornicima alata) i dijalog slojeva konstantno otvorene. Alatna kutija je osnovni alat za izvršavanje brojnih operacija u GIMPU; usput rečeno ukoliko zatvorite alatnu kutiju i sam GIMP će se zatvoriti (biti ćete zapitani je li to zaista ono što želite napraviti). Dijalog Izbornici alata je od sada zaseban dijalog, a na slici je prijkazan ispod alatne kutije. Na ovja način upućeniji korisnici konfiguriraju dijaloge. Zaista je teško koristiti alate bez uvida u njihove opcije; na primjer Dijalog slojeva postaje aktivan čim radite na slici koja sadrži više slojeva. Kada savladate osnove korištenja GIMPA vidjet ćete da je gotovo uvijek neophodno imati pri ruci opcije alata. I na kraju, očito je da trebate imati otvorenu barem jednu ili više slika kako bi na njima radili.

[Bilješka] Bilješka

Ako izgubite raspored prozora GIMPA vrlo je lako opnovo konfigurirati prozore kako je to prikazano na slici gore. U Izborniku File (Datoteka) Alatne kutije, izaberite : File(Datoteka)Dialogs (Dijalozi)Create New Dock (Napravi novi Dok)Layers, Channels, and Paths (Slojevi, Kanali i Gradijenti). Time ćete dobiti dijalog Slojeva. U istom izborniku izaberite : File (Datoteka)Dialogs (Dijalozi)Tool Options (Izbornici Alata) kako bi izvjesili novi Dijalog Izbornici alata koji zatim možete pričvrstiti u glavni prozor (u dijelu priručnika Dijalozi i pričvršćivanje naći ćete više informacija kako pričvrstiti dijaloge). Nije potrebno kreirati jednu novu glavnu alatnu kutiju jer zapravo niti ne možete zatvoriti ovu koju već imate, a da pri tome ne zatvorite i sam GIMP.

Za razliku od ostalih programa, GIMP vam ne dozvoljava sve zajedno grupirati (prozor slike i dijaloge) u jednom jedinom glavnom prozoru. Programeri GIMPA oduvijek smatraju da je to zapravo jedan loš način rada jer prisiljava program na izvršavanje određenog broja funkcija koje su puno bolje izvršavaju uz pomoć upravitelja prozora. Ne samo da to programerima uzrokuje veliki gubitak vremena, nego je gotovo i nemoguće napraviti a da pri tome GIMP dobro funkcionira na različitim operativnim sistemima za koje je previđen.

Ranije verzije GIMPA (sve od 1.2.5) imale su vrlo brojne samostalne dijaloge: korisnici su često na ekranu imali desetak dijaloga otvorenih u isto vrijeme preko čitavog ekrana. Bilo ih je zaista teško sve imati u isto vrijeme dobro vidljive. GIMP 2.0 je puno uredniji što se dijaloga tiče jer ih je od sada moguče zajedno pričvrtsiti na fleksibilan način (dijalog slojeva na slici gore, zapravo sadrži četiri dijaloga u obliku tabova : Slojevi, Kanali, Putevi i Povijest poništavanja). Ovaj sistem zahtjeva malo više učenja ali kada ga jednom savaladate nadamo se da će vam se svidjeti.

U slijedećem dijelu priručnika provesti ćemo vas kroz svaki pojedini dio prozora prikazanih na slici gore kako bi vam potanko objasnili čemu su namijenjeni i kako se njima sužiti. Kada pročitate taj dio kao i dio koji opisuje osnovnu strukturu slika u GIMPU znati ćete dovoljno kako bi ste se koristili Gimpom za brojne jednostavne funkcije. Ostatak priručnika možete prelistati iz vlastite znatiželje i otkriti ostale, brojne puno subtilnije i specijaliziranije mogućnosti Gimpa. Dobro se zabavite.

2.1.  Glavna Alatna kutija

Slika 1.2.  Snimka ekrana Alatne kutije

Snimka ekrana Alatne kutije

Glavna alatna kutija je srce Gimpa. To je jedini dio aplikacije koji ne možete duplicirati ili zatvoriti. Evo kratkog opisa što sve u njoj možete naći.

[Savjet] Savjet

U alatnoj kutiji kao i u većini drugih dijaloga Gimpa ako stavite i zadržite kursor iznad određenog elementa pojaviti će se informacija o tom elementu što vam pomaže u razumijevanju elementa i što sve s njime možete napraviti. Osim toga, u većini slučajeva, možete pritisnuti tipku F1 i čime aktivirate pomoć za element koji se nalazi ispod kursora.

1

Izbornik alatne kutije: ovaj izbornik je specijalan: većinu komandi koje on sadrži nemožete naći u drugim izbornicima povezanima sa slikom. Radi se o komandama podešavanja, komandama za kreiranje određenih tipova dijaloga itd … Njihov sadržaj je detaljno opisan u poglavlju Izbornik alatne kutije Toolbox Menu.

2

Ikone alati: ove ikone su zapravo gumbi koji aktiviraju alate za razne svrhe: selektiranje dijelova slike, slikanje, vršenje raznih promjena na slici, itd … Poglavlje Upute za Alatnu kutiju Toolbox Introduction daje vam pregled kako raditi s alatima, a svaki je alat posebno i detaljno opisan u poglavlju Alati .

3

Boje prednjeg i stražnjeg plana: Boje koje možete vidjeti na slici su boje izabrane prema osnovnim vrijednostima programa. One dolaze u igru u mnogim operacijama. Kliknite na jednu od njih i otvoriti će se izbornik boja, ako pak dvaput kliknete na strelicu sa dva smjera boje će zamijeniti mjesta. Klik na mali simbol u donjem lijevom uglu ponovno vraća boje na njihovo početno mjesto.

4

Kistovi/Motivi/Gradijenti: Simboli koji su vidljivi na slici prikazuju trenutnu GIMP selekciju: za Kist, a koriste se za sve alate kojima možete crtati (“crtanje” uključuje i operacije brisanja ili zamićuvanja); Motivi se koriste za punjenje selektiranih zona slike, a Gradijente za operacije koje zahtjevaju lagani prijelaz iz jedne u drugu boju. Klik na bilo koji od ovih ikona otvara prozor dijaloga u kojem možete mijenjati različite opcije.

5

Aktivna slika: (ovo je novi element u GIMP 2.2). U Gimpu možete u isto vrijeme raditi sa nekoliko slika, međutim samo jedna od njih može biti “aktivna slika”. Ova nova ikona prikazuje tu aktivnu sliku. Klik na nju otvara dijalog sa listom svih otvorenih slika što vam pruža mogućnos promjeniti aktivnu slike ukoliko to želite. (Klik na prozor aktivne slike postići će isti rezultat).

[Bilješka] Bilješka

Pri svakom otvaranju GIMP izabire jedan alat (kist), jednu boju, jedna kist i motiv prema već unaprijed određenim osnovnim vrijednostima, a koje su uvijek iste. Ukoliko želite da GIMP izabere alat, boju i motiv koji ste koristili prethodni put, provjerite "Set input device settings on exit" u Preferences/Ulazni uređaji.