Poglavlje 1.  First Steps With Wilber

Sadržaj

1. Osnovni GIMP koncepti
2. Uvod
2.1. Glavna Alatna kutija

1.  Osnovni GIMP koncepti

Ovo je kratki uvod u osnovne koncepte i terminologiju koja će vam biti potrebna za razumijevanje ostalog dijela dokumentacije o Gimpu. Ovdje ćete naći objašnjenja podrobnije opisana nego bilo gdje drugde. Brojnim linkovima i ostalim unakrsnim referencijama pokušali smo izbjeći nejasnoće, uz koje sitne iznimke, naravno. Sve što je ovdje spomenuto lako se može naći u indexu

Slike

Slike su osnovna cjelina Gimpa. Grubo rečeno jedna „slika“ je jednostavna datoteka, kao što je TIFF ili JPEG. Sliku možete shavtiti i kao jedan prozor, međutim to baš i nije točno: moguće je imati više otvorenih prozora jedne te iste slike ali nije moguće imati samo jedan prozor koji će prikazivati nekoliko slika. Osim toga jedna slika može biti i neprikazana.

GIMP slika je nešto kompliciranija. Umjesto da ju predočite kao list papira sa crtežom, trebali bi ste ju shvatiti kao knjigu čije se stranice nazivaju „slojevi“ Osim hrpe slojeva, jedna GIMP slika može sadržavati masku selekcuije, skupinu kanala i putanje.

U Gimpu možete otvoriti više slika u isto vrijeme. Ukoliko su velike, svaka će koristiti više megabajtova memorije, no GIMP koristi usavšenu proceduru upravljanja memorijom, tzv. "title-based memory management systhem" koja mu omogućuje skladno rukovanje čak i vrlo velikim slikama. Dakako postoje i granice. Kad radite sa slikama preporućljivo je u svoj sistem staviti najveću moguću količinu memorije.

Slojevi

Ako si sliku predočimo kao knjigu, onda je sloj jedna njezina stranica. Najjednostavnija slika sadrži samo jedan sloj i biti će tretirana kao jedan list papira, međutim upućeniji korisnici Gimpa često upotrebljavaju slike sa više slojeva. Oni mogu biti prozirni i nemoraju pokrivati cijelu površinu slike, dakle kad gledate sliku možete vidjeti ne samo najgornji sloj nego i određene dijelove drugih slojeva koji se nalaze ispod njega.

Kanali

JOŠ NIJE NAPISANO

Odabir

Kada radite na slici često dolazite u situaciju da promijenite samo jedan njezin dio. Mehanizam „Odabir“ vam to omogućuje. Svaka slika ima svoj vlastiti odabir, koji možete vidjeti kao isprekidanu pomičnu liniju. Ona odvaja odabrani dio slike od neodabranog dijela. No to nije sve: odabir u Gimpu je postupan i nije ograničen na sistem odabrati sve ili ništa. On je zapravo predstavljen kao kanal u sivim nijansama. Linija koju vidite je obris srednjeg nivoa odabira (50%). Kanal odabira i sve njegove detalje možete proučiti ako aktivirate Brzu masku.

Dobro korištenje GIMP podrazumjeva i vladanje umjetnošću izabiranja odabira (odabir koji sadrži samo ono što želite i ništa drugo). Zato što je rukovanje selekcijama od kapitalne važnosti GIMP vam nudi veliki broj alata: izbor alata za selekciju, izbornik za operaciju selekcije i mogućnost lakog prelaženja u „Brzu masku“ u kojoj možete raditi na kanalu odabira kao da se radi o kanalu boje i na taj način „bojati odabir

Poništavanje

Kada pogriješite, greške možete poništiti. Više-manje sve što je moguće napraviti na jednoj slici moguće je i poništiti. Zapravo možete poništiti dobar dio zadnjih radnji ukoliko smatrate da su nepotrebne. GIMP čuva povijest vaših radnji. Ta povijest zahtjeva i dio memorije zbog čega nije moguće u nedogled poništavati. Neke radnje koriste samo mali dio memorije tako da ih možete napraviti desetke prije no što prva bude izbrisana iz povijesti. Količinu memorije koju će GIMP koristiti za povijest svake slike možete sami postaviti, no u svakom slučaju, uvijek je moguće poništiti 2 ili 3 zadnje radnje („zatvaranje slike“ je najvažnija radnja među njima i ne može biti poništena. Ukoliko ste na slici napravili bilo kakve promjene GIMP će vas tražiti potvrdu želite li stvarno zatvoriti sliku).

Dodaci (Plug-ins)

Većina stvari, sasvi sigurno sve, koje ćete napraviti na jednoj slici učiniti će sâm GIMP. Ipak on može biti nadopunjen dodacima (plug-ins). To su vanjske aplikacije koje rade u bliskoj interakciji sa Gimpom, a sposobne su rukovati slikama i drugim predmetima u Gimpu na vrlo sofisticirani način. Brojni plug-inovi se već nalaze u paketu Gimpa ali moguće je do njih doći i na drugi način. Ako niste član ekipe koja se bavi razvojem Gimpa najlakše ćete dodati druge funkcije u GIMP ako sami napišete plug-in (ili skriptu), a možete ih naći već gotove i na mreži.

Svi dijelovi izbornika Filters (Filteri) i dobra dio drugih izbornika su zapravo ubačeni uz pomoć dodataka (plug-ins).

Skripte

Uz dodatke (plug-ins), aplikacije koje su pisane u jeziku C, GIMP može koristiti i skripte. Većina skripti je pisana u jeziku koji zovemo Script-Fu, a koji je specifičan za GIMP (za one koje to zanima, radi se o jeziku Scheme koji je inspiriran Lispom). Moguće je napisati skriptu za GIMP i u Python jeziku ili u Perl-u. Ovi informatički jezici su fleksibilniji i moćniji od Script-Fu jezika. Nezgodno je to što ovise o aplikacijama koje nećete dobiti u paketu zajedno sa Gimpom, a ne postoji ni garancija za će dobro funkcionirati na svim instalacjama u Gimpa.