2. Melden van het defect

Oke, U heeft er werkelijk alles aan gedaan om zeker van uw zaak te zijn en bent er nog steeds van overtuigd dat het hier een defect betreft. Dan kunt u doorgaan en het melden. Hiertoe start u een web browser op en gaat naar http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi, en schuift naar beneden tot u de component `GIMP' kunt aanklikken.

[Opmerking] Opmerking

De eerste keer dat u een defect-melding wilt opsturen, wordt aan u gevraagd een Bugzilla-account aan te maken. Dit proces kunt u zonder een centje pijn doorlopen en u zult er geen extra ongewenste email door krijgen.

Hierna wordt u verder naar het formulier geleidt waarmee u het defect kunt melden en opsturen. U dient dit op de volgende manier in te vullen. Houdt u er rekening mee dat de informatie die u hier invult later nog door de ontwikkelaars gewijzigd kan worden als ze niet juist blijkt te zijn, dus probeer het goed in te vullen, maar wees niet al te obsessief hierin.

Summary (Samenvatting)

Vul een zin in die het defect zo goed beschrijft zodat iemand met een soortgelijk defect uw melding op basis van de gebruikte woorden kan vinden.

Steps to reproduce the bug (stappen om het defect te reconstrueren)

Volg de aanwijzingen, wees zo precies als mogelijk en voeg alle mogelijke nuttige informatie toe. De klassieke waardeloze melding is `GIMP crashes. This program sucks'. Er valt weinig oplossing van de ontwikkelaars te verwachten als ze niet te weten komen wat het probleem precies is. Als informatie meesturen niet mogelijk is leg dan de volgorde van handelingen uit om het defectieve gedrag weer op te roepen, geef het zo gedetailleerd dat zelfs de grootste idioot het kan volgen.

Component (Onderdeel)

Kies het onderdeel van GIMP waarin het defect zich voordoet. U moet hier iets uitkiezen maar als u het niet zeker weet, raad u maar wat en maak u er niet teveel zorgen over.

Severity (Ernst)

In de meeste gevallen kunt u die op `Normal' of `Enhancement' (verbetering) zetten als het om een verbetering inplaats van een defect gaat. De ontwikkelaars passen de ernst zelf verder naar hun goeddunken aan.

Priority (Prioriteit)

Meestal moet u dit gewoon op `Normal' laten staan en wederom de ontwilkkelaars de ernst van het probleem beter laten inschatten. Het zetten van de prioriteit naar `Immediate' (onmiddelijk) of `Urgent' leidt vaak alleen tot irritatie bij mensen.

Version (Versie)

Dit moet u op de versie van GIMP zetten die u gebruikt, u moet de Gnome-versie onbepaald laten.

Operating System (Besturingssysteem)

Dit moet u op het door u gebruikte besturingssysteem zetten tenzij u wel heel erg goede redenen heeft om aan te nemen dat het probleem zich op alle besturingssystemen voordoet.

U kunt de rest negeren. Als u al deze dingen ingevuld heeft, klikt u op de `Commit'-knop en uw defect-melding wordt opgestuurd. Vervolgens krijgt het een nummer dat u waarschijnlijk het beste ergens op kunt slaan; U wordt er echter van op de hoogte gesteld zodra iemand een toevoeging of een wijziging aan uw melding doet. U zult er dus in ieder geval aan hrinnnerd worden. U kunt de huidige status ervan inzien door naar http://bugzilla.gnome.org te gaan en aan de onderkant van de pagina in het `Actions:'-invulvlak het nummer van uw melding in te geven en op de `Find'-toets klikt.

Soms kan het enorm helpen als u een defect-melding met een afbeelding van uw scherm toelicht, of met andere gegevens. Als u dit het geval is, kunt u naar de web-pagina van uw defect-melding gaan, op `Create a New Attachment' klikken en de aanwijzingen verder volgen om de bijlage (`Attachment') toe te voegen. Doet u dit echter niet tenzij u denkt dat de bijlage werkelijk nuttig is. Als u een afbeelding van uw scherm wilt toevoegen, laat die dan niet groter dan strikt noodzakelijk zijn. Defect-meldingen zullen waarschijnlijk jarenlang op het systeem blijven staan, dus het is zonde om teveel opslagruimte te verspillen