Bijlage B. Defecten (Bugs) rapporteren en verzoeken om aanvullingen

Inhoudsopgave

1. Vaststellen dat het inderdaad een defect is
2. Melden van het defect
3. Wat gebeurd er verder met uw defect-melding?

Het is jammer, maar helaas is er nog geen enkele versie van GIMP die perfect werkt. Het is nog betreurenswaardiger dat er nooit zo'n versie zal komen. Ondanks alle inspanningen om alles te laten werken is het onvermijdelijk dat een programma dat zo ingewikkeld is, af en toe de weg kwijtraakt en zelf zou kunnen crashen.

Maar het feit dat defecten onvermijdelijk zijn, betekent niet dat we ons er zondermeer bij neer moeten leggen. Als u een defect in GIMP constateerd, willen de ontwikkelaars daar graag van op de hoogte gesteld worden, zodat ze dit tenminste kunnen proberen op te lossen.

[Tip] Tip

De procedure om een aanvullingsverzoek te doen, om een missende mogelijkheid toe te voegen, is bijna dezelfde als het rapporteren van een defect. Het enige verschil is dat u het kenwoord `enhancement' (verbetering) toevoegt aan de melding, die u samensteld zoals hieronder beschreven.

Zoals veel andere vrije software projecten maakt GIMP gebruik van een defect(bug)-rapportage systeem dat Bugzilla genoemd wordt. Dit is een erg effectief, web gebaseerd systeem dat duizenden defect-meldingen kan bijhouden zonder daarbij de draad kwijt te raken. In feite is het GIMP-Bugzilla systeem onderdeel van de Bugzilla gegevensbank van het hele Gnome-project. Op het tijdstip dat dit geschreven werd bevatte Gnome-Bugzilla 148632 defect-meldingen, oh nee, maak daar 148633 van.

1. Vaststellen dat het inderdaad een defect is

Het eerste dat u dient te doen, voordat u een melding van het defect maakt, is het verifieren dat het daadwerkelijk een defect is. Het is moeilijk om een methode voor het vaststellen hiervan te geven die altijd werkt, maar het lezen van de handleidingen is zeker nuttig en navraag doen op IRC's of maillijsten kan erg verhelderend werken. Als u werkelijk een crash ondervindt in plaats van wat meer voorkomend wangedrag, is de kans groot dat het hier om een echt defect gaat: Goed uitgedachte programmatuur zal niet zondermeer crashen. In ieder geval als u echt serieuze moeite gedaan heeft om te bepalen of het een echt defect vbetreft en er nog steeds niet zeker van bent, staat het u vrij om het defect als zodanig te melden: het ergste dat er kan gebeuren is dat een beetje tijd van het ontwikkeling-team verspilt.

[Opmerking] Opmerking

Er zijn een paar bekende redenen waarom GIMP kan crashen, maar die te ingewikkeld zijn gebleken om een reparatie te rechtvaardigen. Een ervan is bijvoorbeeld GIMP iets latn doen wat om enorme hoeveelheden geheugen vraagt, zoals het maken van een afbeelding van 1x1.000.000 beeldpunten.

Ook moet u zich ervan verzekeren dat u een recente versie van GIMP gebruikt: het melden van defecten die al gecorrigeerd zijn is werkelijk een verspilling van tijd voor iedereen. (GIMP-1 wordt niet meer bijgewerkt, dus als u dat nog gebruikt en er fouten in vindt rest u niets anders dan een migratie naar GIMP-2 of ermee leren leven.) Als u de ontwikkelversie gebruikt moet u zeker weten dat u de laatste versie gebruikt voor u het defect meldt.

Als u de mogelijkheden van andere oorzaken goed onderzocht heeft en nog steeds denkt dat u te maken heeft met een werkelijk defect of verbeteringsverzoek dat u wilt melden, neemt u de volgende stap door naar de GIMP-bugzilla verzoek (query)-pagina te gaan (http://bugzilla.gnome.org/query.cgi) en te kijken of iemand anders ook al hetzelfde gevonden en gemeld heeft. Op de verzoekpagina van de defecten-gegevensbank kunt u hiernaar op verschillende manieren zoeken. Helaas is het gebruik van de pagina iets moeilijker dan strikt noodzakelijk is, maar hier een eenvoudige beschrijving van wat u moet doen:

Summary: (Samenvatting:)

Dit stelt u in op: “contains any of the words/strings”.

(het aangrenzende invulvak)

Vul hier een of meerdere woorden in die iemand met hetzelfde probleem waarschijnlijk zou gebruiken om het in een zin samen te vatten. Als het defect zich voordoet als u de afbeelding enotm vergroot zou het engelse woord `zoom' een goede kandidaat zijn.

Product :

Vul hier “GIMP” in.

Component (Onderdeel):, Version (Versie):, Target (Besturingssysteem):

Hier wijzigt u niets.

Text information: (Tekst informatie)

De volgende vakken verschijnen als u op `Show Advanced Options >>' drukt, dit hoeft u nu nog niet te doen.

Voorlopig vult u hier niets in. Als uw eerste zoektocht geen resultaat oplevert, kunt u proberen verder te zoeken met de opties die met `Show Advanced Options >>'knop worden getoond. het kan dan de moeite waard worden om uw zoektermen in het `comment'-vlak in te vullen, maar dit levert vaak veel teveel informatie of helemaal niets op.

Status

Dit vak laat de status van uw defect-melding zien: Of ze nog in behandeling is, opgelost is etc. U wilt alle relevante defect-meldingen zien, ongeacht hun status, dus u moet de muisknop ingedrukt houden en alle mogelijkheden selecteren, als u hier niets mee doet schiet u niets op.

Wanneer u deze dingen heeft ingevuld, kunt u op de `Search'-knop boven of onderaan klikken die beide dezelfde zoekfunctie starten. Het resultaat is dan hopelijk een, niet al te lange, lijst van defect-meldingen of een melding `Zarro Boogs found'. Als u hierin geen melding vindt die uw defect lijkt te beschrijven, kunt u het nog op andere manieren proberen met ander zoektermen. Als u werkelijk uw uiterste best heeft gedaan voor het opsturen van een defect-melding (in het engels) en deze wordt als `Duplicate' aangemerkt, dan is dat niet iets om u over op te winden: dit overkomt de schrijver dezes, die vaak GIMP-bugzilla werkt, ook regelmatig.