2.4. Direkte vooruitblik van vervormings bewerkingen

De vervormings- of transformatie gereedschapen (afschuiven, schalen, perpectief en rotatie) laten nu en direkte vooruitblik van het resultaat zien als de gereedschappen in de `traditionele' instelling staan. Eerder was er slechts een transformatierooster te zien.