2.5. Overeenstemming met Gnome bedienings richtlijnen

Een hoop werk is verzet om de bedieningsorganen van GIMP eenvoudiger en beter bruikbaar voor beginnende gebruikers te maken. De meeste dialoogvensters volgen de GNOME-richtlijnen naar ons beste weten. Daarbij zijn dialoogvensters uitgesplitst of hebben we veel gevorderde functies verwijderd en vervangen door weldoordachte standaardwaarden of verborgen in een uitrolmenu.