Hoofdstuk 6. Getting images out of GIMP

Inhoudsopgave

1. Bestanden
1.1. opslaan van afbeeldingen
1.2. Opslaan van de afbeeldingen

1. Bestanden

Wijzigingen
Herziening $Revision: 1981 $ 2006-06-02 HansdeJ

GIMP kan een behoorlijke verscheidenheid aan grafische beeldopformaten inlezen. Behalve het eigen XCF-bestandsformaat, worden deze door “plug-ins” afgehandeld. Daarom is het erg makkelijk om mogelijkheden voor nieuwe bestandsformaten in te bouwen als dat nodig is.

Niet alle bestandsformaten zijn even geschikt voor alle doeleinden. In dit deel van de handleiding proberen we u uit te leggen wat de sterke en zwakke punten van de verschillende formaten zijn.

1.1. opslaan van afbeeldingen

Wanneer u klaar bent met het bewerken van een afbeelding zult u het resultaat ervan op willen slaan. (Het is sowieso een goed idee om tijdens het bewerken regelmatig de tussenresultaten op te slaan. GIMP is een behoorlijk robuust programma, maar we hebben geruchten gehoord, mogelijk nog uit de pre-historie, dat het in zeldzame en mysterieuze omstandigheden wel eens is vastgelopen of afgestort.) De meeste bestandsformaten die GIMP kan lezen zijn ook de formaten waarin iets opgeslagen kan worden. Het “eXperimental Computing Facility”-formaat (XCF) neemt echter een speciale plaats in: XCF is het eigen formaat van GIMP en erg nuttig omdat hier alles over de afbeelding in opgeslagen wordt (behalve de de lijst van recente wijzigingen helaas). Het XCF-formaat is daarom bij uitstek geschikt om tussentijdse resultaten op te slaan van plaatjes die later nog met GIMP verder bewerkt moeten worden. Veel andere grafische programma's kunnen het XCF-bestanden echter niet lezen. Dus als u afbeeldingen buiten GIMP wilt gebruiken kunt u ze beter ook volgens een algemener gebruikt formaat als JPEG, PNG, TIFF , enz. opslaan.

1.2. Opslaan van de afbeeldingen

Er zijn veel opdrachten om afbeeldingen op te slaan. In het hoofdstuk Bestand menu zult u meer informatie kunnen vinden welke dat zijn en hoe u ze kunt gebruiken.

Figuur 6.1. Voorbeeld van een exporteer dialoogvenster

Voorbeeld van een exporteer dialoogvenster

Zoals we hierboven al opmerkten kan alleen GIMP's eigen XCF opmaak alle informatie van een GIMP-afbeelding opslaan. Als u deze dus in een andere opmaak opslaat, laat GIMP u eerst weten dat, en welke informatie er verloren zal gaan en u vragen of u accoord gaat met de manier waarop er met dit informatieverlies omgegaan wordt. Het exporteren veranderd niets aan de afbeelding zelf, dus hierin gaat geen informatie verloren (tot u de afbeelding sluit en er op dat moment geen XCF-versie van opgeslagen heeft natuurlijk.)

[Opmerking] Opmerking

Wanneer u een afbeelding afsluit en deze “vuil” is wordt u hiervoor gewaarschuwd. Een “vuile” afbeelding is een afbeelding waarop wijzigingen zijn aangebracht die nog niet opgeslagen zijn. Zodra u de afbeelding in een willekeurig formaat opslaat (dus ook formaten waarbij informatie verloren gaat) veranderd de status naar “niet vuil”.