10. Forvrengningsfilter

10.1. Innleiing til forvrengningsfiltra

Filtra i denne kategorien forvrenger biletet på ein eller annan måte.