6.11. Buffer

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1917 $ 2007-02-11 KoSt

Figur 14.32. Undermenyen “Bufferen” i menyen “Rediger

Undermenyen Bufferen i menyen Rediger

Kommandoane i denne undermenyen arbeider på namngitte bufferar. Du kan bruke Bufferdialogen for å vise og behandla dei bufferane du har laga og gitt namn.

6.11.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerBufferen.

6.11.2. Klipp ut med namn

Kommandoen Klipp ut med namn klipper ut det markerte området på vanleg måte, men i staden for å lagra utklippet på den generelle utklippstavla, blir det lagra i ein spesiell buffer som du kan namngi i dialogvindauget som dukkar opp.

Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerBufferenKlipp ut med namn

  • eller med snarvegen ShiftCtrlX.

6.11.3. Kopier med namn

Kommandoen Kopier med namn kopierer det markerte området på vanleg måte, men i staden for å lagra kopien på den generelle utklippstavla, blir det lagra i ein spesiell buffer som du kan namngi i dialogvindauget som dukkar opp.

Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerBufferenKopier med namn

  • eller med snarvegen ShiftCtrlC.

6.11.4. Lim inn namngitt

Kommandoen Lim inn namngitt opnar Bufferdialogen. Ved å velje ein av dei opplista bufferane og trykke på knappen nedst på sida, kan du velje mellom Lim inn buffer, Lim buffer inn i eller Lim inn buffer som ny.

Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerBufferenLim inn namngitt

  • eller med snarvegen Shift-Ctrl-V.