6. Menyen “Rediger” i biletvindauget

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1925 $ 2007-02-09 KoSt

6.1. Postar i menyen “Rediger

Figur 14.31. innhaldet i redigeringsmenyen

innhaldet i redigeringsmenyen

I denne seksjonen kan du finne hjelp om postane i menyen Rediger.

[Notat] Notat

Du kan finne andre menyar på menylinja utan at dei er omtalte her. Dette kjem av at dei ikkje er med i standardoppsettet for GIMP men er lagt inn av eitt eller anna programtillegg. Ønskjer du meir informasjon om slike menyar, må du leite i dokumentasjonen for programtillegget.