6.6. Kopier

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1917 $ 2007-02-1 KoSt

Kommandoen Kopier lagar ein kopi av den aktive markeringa og legg han på utklippstavla. Du kan henta informasjonen tilbake med kommandoane Lim inn, Lim inn i eller Lim inn som ny. Dersom det ikkje er noen markering, vil heile det aktive laget bli kopiert. “Copy” arbeider bare på det aktive laget. Alle lag over eller under blir ignorerte.

6.6.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerKopier

  • eller med snarvegen Ctrl-C.