6.13. Fyll med forgrunnsfarge

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1917 $ 2007-02-09 KoSt

Kommandoen Fyll med forgrunnsfarge fyller det aktive laget med den forgrunnsfargen som blir vis i fargeområdet i verktøyskrinet. Fargen blir også vist til venstre for postnamnet. Dersom enkelte område av biletet bare er delvis markerte, t.d. som eit resultat av fjørkanting, vil desse bli fylt delvis i høve til kor mykje dei er markerte.

6.13.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerFyll med forgrunnsfarge.

  • eller med snarvegen Ctrl-,

[Notat] Notat

Du kan også fylle eit område ved å klikke og dra farge frå fargeområdet i verktøyskrinet.