9.22. Ny hjelpelinje

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1897 $ 2007-02-20 KoSt

Kommandoen Ny hjelpelinje legg ei ny hjelpelinje i biletet. Du kan finne meir om hjelpelinjer i ordlista under Hjelpelinjer.

[Tips] Tips

Du kan legge til hjelpelinjer mykje raskare, om enn ikkje fullt så nøyaktig, ved å dra dei ut frå biletlinjalane og plassere dei der det passar.

9.22.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteHjelpelinjerNy hjelpelinje.

9.22.2.

Figur 14.73. Beskriving av dialogen “Ny hjelpelinje

Beskriving av dialogen Ny hjelpelinje

Retning

Du kan velje mellom Horisontal eller Vertikal plassering ved hjelp av nedtrekkslista.

Posisjon

Du kan også bestemme Posisjonen til den nye hjelpelinja. Utgangspunktet er øvre, venstre hjørne.