9. Menyen “Bilete” i biletmenyen

9.1. Menyen “Bilete” i biletmenyen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1897 $ 2007-02-17 KoSt

Figur 14.59. Innhaldet i “Bilete”-menyen

Innhaldet i Bilete-menyen

Menyen Bilete inneheld kommandoar som påverkar heile biletet på ein eller annan måte, ikkje bare eit lag eller andre spesifiserte område på biletet.

[Notat] Notat

Du kan finne andre menyar på menylinja utan at dei er omtalte her. Dette kjem av at dei ikkje er med i standardoppsettet for GIMP men er lagt inn av eitt eller anna programtillegg. Ønskjer du meir informasjon om slike menyar, må du leite i dokumentasjonen for programtillegget.