9.19. Flett saman synlege lag

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1891 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Flett saman synlege lag fletter dei laga som er avmerka som synlege, dvs. som har synleg “augeikon” i lagdialogen, saman til eit enkelt lag.

9.19.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteFlett saman synlege lag.

  • eller med snartastane Ctrl-M.

9.19.2. Beskriving av dialogen “Flett saman synlege lag

Figur 14.71. Dialogen “Flett saman synlege lag

Dialogen Flett saman synlege lag

Innstillingar:

Synlege lag er dei laga som er merka med eit “auge”-ikon i lagdialogen.

  • utvidast etter behov: Det nye laget blir stort nok til å innehalde alle dei laga som skal flettast. Hugs at i GIMP kan eit lag vere større enn biletet.

  • klippast til biletet: Det nye laget blir like stort som biletet. I GIMP kan eit lag vere større enn biletet. Med denne innstillinga blir alt som er større enn biletet klipt bort.

  • klippast til botnlaget: Det nye laget blir like stort som botnlaget. Dersom botnlaget er mindre enn noen av dei synlege laga, blir det overskytande klipt bort.