Kapittel 14. Menyar

Innholdsfortegnelse

1. Menyane i GIMP
1.1. Lokalmeny
1.2. Frittståande undermenyar
2. Filmenyen i verktøyskrinet
2.1. Filmenyen” i verktøyskrinet
2.2. Hent
2.3. Innstillingar
2.4. Undermenyen Dialogar
3. Menyen “Utvid” i verktøyskrinet
3.1. Innleiing til “Utvid”-menyen
3.2. Modulbehandlaren
3.3. Einingsbehandlar
3.4. Lesar for programtillegg
3.5. Prosedyrelesaren
3.6. Undermenyen “Script-Fu
4. Hjelp”-menyen i verktøyskrinet
4.1. Innleiing til menyen “Hjelp
4.2. Hjelp
4.3. Aktiv hjelp
4.4. Dagens tips
4.5. Om
4.6. GIMP på Internett
5. Fil”-menyen i biletvindauget
5.1. Filmenyen
5.2. Nytt bilete
5.3. Opna
5.4. Opna ei adresse
5.5. Sist opna filer
5.6. Opna som lag
5.7. Lagra
5.8. Lagra som
5.9. Lagra ein kopi
5.10. Lagra som mal
5.11. Tilbakestill
5.12. Skriv ut
5.13. Lukk
5.14. Avslutt
6. Menyen “Rediger” i biletvindauget
6.1. Postar i menyen “Rediger
6.2. Angre
6.3. Gjenta
6.4. Angrelogg
6.5. Klipp ut
6.6. Kopier
6.7. Kopier synlege
6.8. Lim inn
6.9. Lim inn i
6.10. Lim inn som ny
6.11. Buffer
6.12. Tøm markeringa
6.13. Fyll med forgrunnsfarge
6.14. Fyll med bakgrunnsfarge
6.15. Fyll med mønsterelement
6.16. Strek opp markeringa
6.17. Strek opp bane
7. Markér
7.1. Innleiing til menyen “Markér
7.2. Marker alt
7.3. Ingen
7.4. Inverter
7.5. Gjer flytande
7.6. Etter farge
7.7. Frå bane
7.8. Markeringsbehandlaren
7.9. Fjørkant
7.10. Gjer skarpare
7.11. Krymp
7.12. Auk
7.13. Ramme
7.14. Avrunda rektangel
7.15. Slå snarmaske av/på
7.16. Lagra til kanal
7.17. Til bane
8. Vis
8.1. Innleiing til menyen “Vis
8.2. Ny visning
8.3. Punkt for punkt
8.4. Zoom
8.5. Tilpass vindauget
8.6. Full skjerm
8.7. Infovindauget
8.8. Navigeringsvindauget
8.9. Vis filtra
8.10. Vis markering
8.11. Vis laggrenser
8.12. Vis hjelpelinjer
8.13. Fest til hjelpelinjer
8.14. Vis rutenett
8.15. Fest til rutenett
8.16. Lerretfarge
8.17. Vis menylinje
8.18. Vis linjalar
8.19. Vis rullefelt
8.20. Vis statuslinje
9. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.1. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.2. Kopier
9.3. Modus
9.4. RGB-modus
9.5. Gråskalamodus
9.6. Indeksert modus
9.7. Separer
9.8. Kombiner
9.9. Transformér
9.10. Vend horisontalt; Vend vertikalt
9.11. Rotasjon
9.12. Guillotine
9.13. Lerretformat
9.14. Utskriftformat
9.15. Skaler biletet
9.16. Beskjer biletet
9.17. Automatisk beskjering
9.18. Hard autobeskjering
9.19. Flett saman synlege lag
9.20. Flat ut biletet
9.21. Hjelpelinjer
9.22. Ny hjelpelinje
9.23. Ny hjelpelinje (i prosent)
9.24. Nye hjelpelinjer frå markeringa
9.25. Fjern alle hjelpelinjer
9.26. Still inn rutenett
10. Menyen “Lag” i biletvindauget
10.1. Innleiing til menyen “Lag
10.2. Nytt lag
10.3. Kopier lag
10.4. Forankre laget
10.5. Flett saman nedover
10.6. Slett laget
10.7. Undermenyen “Stabel
10.8. Vel laget over
10.9. Vel laget under
10.10. Vel øvste laget
10.11. Vel nedste laget
10.12. Løft laget
10.13. Senk laget
10.14. Laget til toppen
10.15. Laget til botnen
10.16. Undermenyen “Fargar
10.17. Mindre metning
10.18. Inverter
10.19. Automatisk fargestrekking
10.20. Undermenyen “Auto
10.21. Jamn ut
10.22. Fargebalanse
10.23. Fargeforbetring
10.24. Normaliser
10.25. Strekk kontrast
10.26. Strekk HSV
10.27. Automatisk beskjering
10.28. Undermenyen “Masker
10.29. Legg til lagmaske
10.30. Flett lagmaske
10.31. Slett lagmaske
10.32. Rediger til lagmaske
10.33. Slå av lagmaske
10.34. Vis bare lagmaske
10.35. Maske til markering
10.36. Legg til i markering
10.37. Trekk frå markering
10.38. Snitt med markering
10.39. Undermenyen “Gjennomsikt” i “Lag”-menyen
10.40. Legg til alfakanal
10.41. Farge til alfa
10.42. Halvutflating
10.43. Grenseverdi for alfa
10.44. Alfa til markering
10.45. Legg til i markering
10.46. Trekk frå markering
10.47. Snitt med markering
10.48. Undermenyen “Transformer
10.49. Vend horisontalt
10.50. Vend vertikalt
10.51. Rotér 90° med klokka
10.52. Rotér 90° mot klokka
10.53. Rotér 180°
10.54. Valfri rotasjon
10.55. Forskyving
10.56. Sett laggrensene
10.57. Laget til biletformatet
10.58. Skaler laget
10.59. Beskjer laget
10.60. Innrett synlege lag
11. Verktøy
11.1. Innleiing til menyen “Verktøy
12. Filter”-menyen i biletvindauget
12.1. Innleiing til menyen “Filter
12.2. Gjenta siste
12.3. Vis siste på nytt
12.4. Tilbakestill alle filtra

1. Menyane i GIMP

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1933 $ 2007-02-06 KoSt

Figur 14.1. Menyen for verktøyskrinet

Menyen for verktøyskrinet

Du finn menyar mange stader i GIMP. Føremålet med dette kapitlet er å forklara alle kommandoane som er tilgjengelege frå menyane i verktøyskrinet og frå biletvindauga. Dei andre menyane blir forklarte under omtalar av dei respektive dialogane.

1.1. Lokalmeny

Mange stader i GIMP kan du få fram ein lokalmeny ved å høgreklikka. Noen av desse plassane er:

  • I biletvindauget for å få fram biletmenyen. Dette kan vere nyttig når du arbeider på full skjerm utan synleg biletmeny.

  • I Lagdialogen og Kanaldialogen for å henta fram funksjonane til eit bestemt lag eller ein bestemt kanal.

  • Høgreklikk på biletmenyen har same effekt som venstreklikk.

  • Høgreklikk på tittellinja vil vise funksjonar som ikkje tilhøyrer GIMP, men kjem frå biletbehandlaren i datamaskinen din.

1.2. Frittståande undermenyar

I noen av menyane i GIMP er det lagt inn ein interessant eigenskap. Dette gjeld hovudmenyen i verktøyskrinet og lokalmenyen som sprett opp når du høgreklikkar på biletvindauget og alle undermenyane i denne. (At ein meny inneheld undermenyar blir vist med symbolet ). Alle desse menyane har ei prikkelinje øvst. Når du klikkar på denne linja, vil menyen bli vist i eit separat, sjølvstendig vindauge.

Figur 14.2. Undermenyen “Hent” og den frittståande Hent-menyen

Undermenyen Hent og den frittståande Hent-menyen
Undermenyen Hent og den frittståande Hent-menyen

Frittståande undermenyar som har utspring frå verktøyskrinet er bare synlege når verktøyskrinet er aktivt. Dei som kjem frå biletvindauget er derimot uavhengige, er alltid synlege og alltid knytt til det aktive vindauget. Dei blir ståande sjølv om alle biletvindauga blir lukka. Du kan lukke menyvindauget ved å klikka på prikkelinja eller ved å bruke vindaugebehandlaren til datamaskinen. (Som oftast ved å klikke på X-en i øvre, høgre hjørne av vindauget).