8. Vis

8.1. Innleiing til menyen “Vis

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1917 $ 2007-02-14 KoSt

Figur 14.46. Innhaldet i Vis-menyen

Innhaldet i Vis-menyen

Dette kapitlet omhandlar kommandoane i menyen Vis. Her kan du bestemmer korleis biletet skal visast på skjermen eller tilpassast anna utstyr.

[Notat] Notat

Du kan finne andre menyar på menylinja utan at dei er omtalte her. Dette kjem av at dei ikkje er med i standardoppsettet for GIMP men er lagt inn av eitt eller anna programtillegg. Ønskjer du meir informasjon om slike menyar, må du leite i dokumentasjonen for programtillegget.