10.47. Snitt med markering

Kommandoen Snitt med markering lagar ei markering frå pikslane i det aktive laget ut frå kor gjennomsiktige dei er. Ugjennomsiktige område blir fullstendig markerte, gjennomsiktige område blir fullstendig umarkerte, medan delvis gjennomsiktige område blir delvis markerte. Den nye markeringa blir eit snitt av dei to markeringane. Alfakanalen blir ikkje forandra.

10.47.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagGjennomsiktSnitt med markering

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.

10.47.2. Eksempel

Figur 14.113.

Den eksisterande rektangulære markeringa er erstatta med ugjennomsiktige pikslar frå det aktive laget.