10.11. Vel nedste laget

Kommandoen Vel nedste laget gjer det nedste laget i lagstabelen til det aktive laget. Dette blir vist i lagdialogen ved at markeringa som viser aktivt lag flytter seg til det nedste laget. Dersom det aktive laget er nedst, vil denne kommandoen vere deaktivert.

[Notat] Notat

På det vanlege Windowstastaturet refererer snartasten End til denne tasten i den lille gruppa på seks tastar til venstre for taltastaturet. Vil du heller bruke taltastaturet, må du deaktivere med tasten Num Lock.

10.11.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagStabelVel nedste laget,

  • med snarvegen End

  • eller ved å klikke på lagnamnet i lagdialogen.