10.20. Undermenyen “Auto

Figur 14.88. Undermenyen “Auto

Undermenyen Auto

Undermenyen Auto inneheld operasjonar for automatisk justering av fargefordelinga i det aktive laget. Fleire av desse operasjonane er eigentleg programtillegg.

10.20.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagFargarAuto

10.20.2. Innhald i undermenyen

Undermenyen Auto har dette innhaldet: