10.30. Flett lagmaske

Kommandoen Flett lagmaske fletter lagmaska saman med det akive laget. Gjennomsikt i lagmaska blir overført til alfakanalen og lagmaska blir fjerna. Dersom laget ikkje har lagmaske, er kommandoen ikkje aktivisert. Sjå også Lagmasker.

10.30.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMaskerFlett lagmaske

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.