10.38. Snitt med markering

Kommandoen Snitt med markering omgjer lagmaska i det aktive laget til ei markering som så blir blanda saman med den markeringa som finst frå før til ei ny markering. Kvite område i lagmaska blir til markerte område og svarte område blir umarkerte. Grå område blir til delvis markerte område. Sjølve lagmaska blir ikkje forandra.

10.38.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMaskerSnitt med markering

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.

10.38.2. Illustrasjon av “Snitt med markering

Figur 14.107. Illustrasjon av “Snitt med markering

Illustrasjon av Snitt med markering

Til venstre ser du originalbiletet med ei markering. I midten lagdialogen med ei lagmaske oppretta med initieringskommandoen “Alfakanalen til laget”, og til høgre etter at det er oppretta eit snitt av dei to laga.