10.53. Rotér 180°

Kommandoen Rotér 180° roterer det aktive laget 180° rundt sentrum av laget. Operasjonen fører ikkje til tap av pikseldata. Forma på laget blir heller ikkje endra.

10.53.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagTransformerRotér 180°