7.7. Frå bane

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1912 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Frå bane omformar den aktive banen til ei markering. Dersom banen ikkje er lukka, vil dei to endepunkta bli bundne saman med ei rett linje. Den originale banen er uforandra.

7.7.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MarkerFrå bane.

  • Du kan også klikke knappen Bane til markering i banedialogen for å utføra denne kommandoen.

  • Endeleg har du tastesnarvegen Shift-V.