7. Markér

7.1. Innleiing til menyen “Markér

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1980 $ 2007-02-12 KoSt

Figur 14.35. Innhaldet i menyen “Markér

Innhaldet i menyen Markér

Denne avdelinga forklarer kommandoane i menyen Markér i biletmenyen.

[Notat] Notat

Du kan finne andre menyar på menylinja utan at dei er omtalte her. Dette kjem av at dei ikkje er med i standardoppsettet for GIMP men er lagt inn av eitt eller anna programtillegg. Ønskjer du meir informasjon om slike menyar, må du leite i dokumentasjonen for programtillegget.