4. Hjelp”-menyen i verktøyskrinet

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1925 $ 2007-02-06 KoSt

4.1. Innleiing til menyen “Hjelp

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1980 $ 2007-02-06 KoSt

Figur 14.16. Innhaldet i menyen “Hjelp

Innhaldet i menyen Hjelp

Menyen Hjelp inneheld kommandoar som kan vere til hjelp medan du arbeider med GIMP.

[Notat] Notat

Du kan finne andre menyar på menylinja utan at dei er omtalte her. Dette kjem av at dei ikkje er med i standardoppsettet for GIMP men er lagt inn av eitt eller anna programtillegg. Ønskjer du meir informasjon om slike menyar, må du leite i dokumentasjonen for programtillegget.