8.10. Vis markering

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1917 $ 2007-02-15 KoSt

Kommandoen Vis markering slår av og på prikkelinja som viser yttergrensene for ei markering i biletvindauget. Hugs at markeringa er der, sjølv om omrisset ikkje er synleg.

Du kan forandre normalvisinga for markeringar i dialogvindauget Innstillingar for biletvindauget i menyen innstillingar.

8.10.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VisVis markering.

  • eller med snarvegen Ctrl-T.