3.4. Lesar for programtillegg

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1940 $ 2007-02-06 KoSt

Lesar for programtillegg opnar eit dialogvindauge som listar opp alle programtillegga (“plug-ins”) som er lasta inn i GIMP. Du kan velje om du vil ha utlistinga på listeform eller som trestruktur. Sidan mange av filtra eigentleg er programtillegg, kan det hende du finn noen kjende namn på lista. Legg merke til at du ikkje kan køyre utvidingane frå dette vindauget. Bruk i staden den tilhøyrande menyen. T.d. køyrer du filterprogramma frå kommandoen Filter i biletmenyen.

3.4.1. Aktivering

  • Du får tilgang til undermenyen frå menylinja i verktøyskrinet via UtvidLesar for programtillegg

3.4.2. Beskriving av dialogvindauget for “Lesar for programtillegg

Figur 14.12. Lesar for programtillegg” på listeform

Lesar for programtillegg på listeform

Figuren ovanfor viser Lesar for programtillegg sett til å vise på listeform. Klikk på namnet til programtillegget for å få fram meir informasjon om tillegget. Du får fram denne utlistinga ved å trykke på knappen Listeform.

Du kan søke etter eit programtillegg ved å skrive namnet i feltet Søk: og deretter trykke på knappen Search by Name. Eventuelle treff blir lista ut på den venstre sida av dialogvindauget. (Ikkje råd å omsetje denne knappen til norsk).

Figur 14.13. Lesaren for programtillegg” som tre-vising

Lesaren for programtillegg som tre-vising

Figuren ovanfor viser Lesar for programtillegg sett til trevising. Klikk på namnet til programtillegget for å få fram meir informasjon om tillegget. Du kan klikka på pilspissane eller i rutene med + og - (avhengig av maskinoppsettet ditt) for å utvida eller krympa deler av treet. Du får fram denne utlistinga ved å trykke på knappen Trevising.

[Notat] Notat

Desse listene er alt for store til å bli viste fullstendig i dialogvindauget. Bruk rulleknappane!