3. Menyen “Utvid” i verktøyskrinet

3.1. Innleiing til “Utvid”-menyen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1980 $ 2007-02-06 KoSt

Figur 14.8. Innhaldet i “Utvid”-menyen

Innhaldet i Utvid-menyen

Utvid er ei forkorting for “utvidingar”. I denne menyen kan du finne ulike innstillingar for diverse programtillegg (også kjende som “plug-ins”). Du kan også få tilgang til skript via denne menyen.

[Notat] Notat

Du kan finne andre menyar på menylinja utan at dei er omtalte her. Dette kjem av at dei ikkje er med i standardoppsettet for GIMP men er lagt inn av eitt eller anna programtillegg. Ønskjer du meir informasjon om slike menyar, må du leite i dokumentasjonen for programtillegget.