3.2. Tilpass FG-BG

3.2.1. Oversyn

Figur 15.18. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbilete

Eksempel på bruk av filteret

Verknad av filteret “Tilpass FG-BG


Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterFargarKartTilpass FG-BG

Tilpass FG-BG høyrer til fargekartfiltra, altså eit filter som lagar koplingar mellom ei fargekjelde og eit bilete. I dette aktuelle filteret blir alle pikslane med forgrunnsfarge (FG) sett til svart og alle pikslane med bakgrunnsfarge (BG) til kvit. Dei andre fargane i biletet blir sette til komplimentærfargen. Det blir ingen endringar dersom forgrunnen er svart og bakgrunnen er kvit frå før.