3. Fargefiltra

3.1. Innleiing til fargefiltra

Alle filtra i denne gruppa forandrar fargane i eit bilete, i eit lag eller i ei markering. Det finst filter for å dele opp eit bilete i ulike fargar, for å setje saman fargane igjen, for å fjerne eller forandra fargane og mykje meir.