7.4. Erodér

7.4.1. Oversyn

Figur 15.104. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbilete

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Eroder


Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterGeneriskeEroder

Dette filteret utvidar og forsterkar lyse område i det aktive laget eller den aktive markeringa.

Kvar piksel i biletet blir sett til den høgaste verdien av dei 8 nabopikslane (i ei 3 × 3 matrise). Dette betyr at det blir lagt til lyse pikslar rundt lyse område. Ein isolert lys piksel på ein lysare bakgrunn vil forsvinne heilt, medan eit større, lyst område vil bli utvida med ein piksel i alle retningar.

På komplekse bilete vil lyse område bli utvida og forsterka og svakt “pikselert”.

Filteret kan også fjerna støy frå einsfarga bakgrunnar: