8. Glaseffektfilter

8.1. Glaseffektfiltra, innleiing

Dette er ei gruppe filter som omformar biletet slik at det ser ut som det er sett gjennom glasfliser eller linser. (Er tatt bort som gruppe i GIMP 2.4)