12.5. Illusjon

12.5.1. Oversyn

Figur 15.195. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Illusjon


Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAvbildingIlliusjon

Dette filteret omformar det aktive laget eller den aktive markeringa slik at det ser ut som eit kaleidoskop. Dette blir gjort ved at kopiar av biletet blir meir eller mindre dimma og oppdelte, og deretter spreidde rundt sentrum av biletet.

12.5.2. Innstillingar

Figur 15.196. Innstillingane for filteret “Illusjon

Innstillingane for filteret Illusjon

Deling

Her bestemmer du kor mange kopiar som skal brukast i biletet, frå -32 til 64. Negative verdiar gjer at kaleidoskpopet blir rotert motsett veg.

Modus

Dette er to måtar å tilordna kopiane til biletet:

Figur 15.197. Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 1 med deling = 4

Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 1 med deling = 4
Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 1 med deling = 4
Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 1 med deling = 4