12.4. Fraktal

12.4.1. Oversyn

Figur 15.193. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Fraktal


Dette filteret omformar biletet ved å avbilde det på eit kart med mandelbrot-fraktalar.

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAvbildingFraktal

12.4.2. Innstillingar

Figur 15.194. Innstillingane for filteret “Fraktal

Innstillingane for filteret Fraktal

Mandelbrotparametra

X1, X2, Y1, Y2, Djupn

Desse parametra er nokolunde det same som parametra X/YMIN, X/YMAX og ITER i filteret Fraktalutforskaren.

Rammetype

Avbildinga til fraktalen kan føre til at deler av biletet blir utan pikslar. Her bestemmer du kva som skal gjerast med dessse områda. Du kan velje å fylle desse ledige områda med Svart, Kvit, Gjennomsikt eller la det som forsvinn på ei side dukka opp på motsett side ved å aktivisere for Linjebryting.