Hoofdstuk 2. Fire up the GIMP

Inhoudsopgave

1. GIMP opstarten
1.1. Bekende besturingssystemen
1.2. Talen
1.3. Argumenten op de opdrachtregel
2. GIMP de eerste keer instellen
2.1. Eindelijk . . .

1. GIMP opstarten

Wijzigingen
Herziening $Revision: 2504 $ n.n. n.n.

Meestal start u GIMP op door op het icoon ervan te klikken (als uw systeem daarin voorziet) met de muis of door gimp op de opdrachtregel in te typen. Als u meerdere versies van GIMP geinstalleerd heeft, kan het noodzakelijk zijn dat u gimp-2.4 in moet toetsen om de meest recente versie op te starten. Op de oprachtregel kunt u achter het gimp-commando de namen van meerdere verschillende afbeeldingsbestanden intoetsen die dan allemaal ge-opend worden, maar u kunt ook afbeeldingen openen als u al bezig bent met GIMP.

De meeste besturingssystemen bieden de mogelijkheid om de namen van verschikkende type's afbeeldingsbestanden met GIMP te verbinden of te `associeren', GIMP wordt dan automatisch opgestart als u op het icoon van zo'n bestand klikt

1.1. Bekende besturingssystemen

De GIMP is vandaag de dag een van de meest gebruikte afbeeldingsmanipulatie programma's. De besturingssystemen waarvan bekend is dat GIMP erop draait zijn onder andere

GNU/Linux™, Apple Mac OS X™, Microsoft Windows™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2en BeOS™.

De GIMP kan makkelijk overgezet worden naar andere besturingssystemen vanwege de beschikbaarheid van zijn broncode. Meer informatie hierover kunt u op de Ontwikkelaarssite [GIMP-DEV] vinden.

1.2. Talen

Als alles goed gaat, detecteerd GIMP de systeemtaal. Dit kan mislukken op sommige machines. Het is mogelijk om de gebruikte taal te veranderen wanneer dit nodig zou zijn:

Linux

Onder LINUX: kunt u op de opdrachtregel type LANGUAGE=nl gimp of LANG=nl gimp intikken om GIMP in het nederlands te starten. Als u een ander tal wilt kunt u natuurlijk het "nl" door "en", "fr", "de" of een andere gewenste taal vervangen.

Windows XP

Onder WINDOWS XP: Configuratiescherm/Systeem/ Geavanceerd/"Omgeving" knop/ in "Systeem Variabelen" dialoog: "Toevoegen" knop: voer LANG in als naam en fr or de... als waarde.

Apple Mac OS X

Ga naar Systeem Voorkeuren, klik op het Internationaal icoon en kies op het Talen tabblad de gewenste taal als eerste in de lijst.

1.3. Argumenten op de opdrachtregel

Meestal hoeft u geen extra argumenten mee te geven als u GIMP opstart, maar hier volgt een lijst van argumenten die op sommige momenten best handig kan zijn. Deze lijst is niet compleet; op Unix-systemen kunt u een volledige lijst opvragen door man gimp in een invoerscherm in te toetsen.

-?, --help

Een lijst met alle opties voor de opdrachtregel

-v, --version

Laat de versie van de gebruikte GIMP-versie zien.

--verbose

Laat uitgebreidere opstartberichten zien.

-d, --no-data

Dit voorkamt dat er allerlei patronen, verlooptinten, kleurschema's of penselen worden geladen en is handig als u gimp in commando-modus gebruikt of als de opstarttijd zo kort mogelijk gehouden moet worden.

-s, --no-splash

Laat het opstartscherm niet zien.

--session=name

Gebruik een alternatief sessionrc-bestand voor deze sessie van GIMP. De name wordt aan de naam van het sessionrc-bestand van deze sessie geplakt.

--gimprc=filename

Gebruik een ander GIMP instellingenbestand dan het standaard bestand. Het "gimprc"-bestand bevat een opname van uw voorkeursinstellingen. Dit is handig als u op een andere plaats, met een andere computer, met andere instellingen werkt.

-b, --batch=commands

Laat GIMP zelfstandig de ingegeven reeks van commando's uitvoeren. De commando's worden opgesteld in de vorm van een recept (`script') dat door de desbestreffende script-uitbreiding van GIMP uitgevoerd kan worden. Als er - als commando staat worden de commando's van de standard-input gelezen.

--console-messages

Onderdruk dialoogvensters met waarschuwingen of foutmeldingen en leidt deze berichten naar de console om.

--display=display

Start GIMP op het ingegeven scherm op (Dit kan niet op Microsoft Windows).