Bijlage B. Defecten (Bugs) rapporteren en verzoeken om aanvullingen

Inhoudsopgave

1. Vaststellen dat het inderdaad een defect is
2. Melden van het defect
3. Wat gebeurt er verder met uw defect-melding?

Het is jammer, maar helaas is er nog geen enkele versie van GIMP die perfect werkt. Het is nog betreurenswaardiger dat er nooit zo'n versie zal komen. Ondanks alle inspanningen om alles te laten werken is het onvermijdelijk dat een programma dat zo ingewikkeld is, af en toe de weg kwijtraakt en zelf zou kunnen crashen.

Maar het feit dat defecten onvermijdelijk zijn, betekent niet dat we ons er zondermeer bij neer moeten leggen. Als u een defect in GIMP constateerd, willen de ontwikkelaars daar graag van op de hoogte gesteld worden, zodat ze dit tenminste kunnen proberen op te lossen.

Zoals veel andere vrije software projecten maakt GIMP gebruik van een defect(bug)-rapportage systeem dat Bugzilla genoemd wordt. Dit is een erg effectief, web gebaseerd systeem dat duizenden defect-meldingen kan bijhouden zonder daarbij de draad kwijt te raken. In feite is het GIMP-Bugzilla systeem onderdeel van de Bugzilla gegevensbank van het hele Gnome-project. Op het tijdstip dat dit geschreven werd bevatte Gnome-Bugzilla 148632 defect-meldingen, oh nee, maak daar 148633 van.

[Tip] Tip

The procedure for making an enhancement request—that is, for asking the developers to add a missing feature—is nearly the same as the procedure for reporting a bug. The only thing you do differently is to mark the report as an enhancement at the appropriate stage, as described below.

In common with many other free software projects, GIMP uses a bug-reporting mechanism called Bugzilla. This is a very powerful web-based system, capable of managing thousands of bug reports without losing track. In fact, GIMP shares its Bugzilla database with the entire Gnome project. At the time this is being written, Gnome Bugzilla contains 148632 bug reports–no, make that 148633.

1. Vaststellen dat het inderdaad een defect is

Het eerste dat u dient te doen, voordat u een melding van het defect maakt, is het verifieren dat het daadwerkelijk een defect is. Het is moeilijk om een methode voor het vaststellen hiervan te geven die altijd werkt, maar het lezen van de handleidingen is zeker nuttig en navraag doen op IRC's of maillijsten kan erg verhelderend werken. Als u werkelijk een crash ondervindt in plaats van wat meer voorkomend wangedrag, is de kans groot dat het hier om een echt defect gaat: Goed uitgedachte programmatuur zal niet zondermeer crashen. In ieder geval als u echt serieuze moeite gedaan heeft om te bepalen of het een echt defect vbetreft en er nog steeds niet zeker van bent, staat het u vrij om het defect als zodanig te melden: het ergste dat er kan gebeuren is dat een beetje tijd van het ontwikkeling-team verspilt.

[Opmerking] Opmerking

Er zijn een paar bekende redenen waarom GIMP kan crashen, maar die te ingewikkeld zijn gebleken om een reparatie te rechtvaardigen. Een ervan is bijvoorbeeld GIMP iets latn doen wat om enorme hoeveelheden geheugen vraagt, zoals het maken van een afbeelding van 1x1.000.000 beeldpunten.

Ook moet u zich ervan verzekeren dat u een recente versie van GIMP gebruikt: het melden van defecten die al gecorrigeerd zijn is werkelijk een verspilling van tijd voor iedereen. (GIMP-1 wordt niet meer bijgewerkt, dus als u dat nog gebruikt en er fouten in vindt rest u niets anders dan een migratie naar GIMP-2 of ermee leren leven.) Als u de ontwikkelversie gebruikt moet u zeker weten dat u de laatste versie gebruikt voor u het defect meldt.

If after due consideration you still think you have a legitimate bug report or enhancement request, the next step is to go to GIMP's bugzilla query page (http://bugzilla.gnome.org/query.cgi), and try to see whether somebody else has already reported the same thing.

There are two forms you can use for searching bugs: a simple form to Find a Specific Bug, and an Advanced Search.

1.1. Find a Specific Bug

Figuur B.1. Bugzilla: Find a Specific Bug

Bugzilla: Find a Specific Bug

Searching for bugs using the simple bug search form


Using this form, you first should select the Product GIMP (classified as Other) using the drop down list. Then you just have to enter some (space separated) search terms, e.g.

filter crash

in the text box and click on Search.

1.2. The Advanced Bug Search Form

The alternative form, the advanced query page, allows you to search the bug database in a variety of ways:

Figuur B.2. Bugzilla: Advanced Search

Bugzilla: Advanced Search

Searching for bugs using the advanced bug search form


Unfortunately this page is a bit more complicated to use than it really ought to be (at least, some items are hyperlinks leading to detailed help), but here is basically what you should do:

Summary (Samenvatting)

Dit stelt u in op: contains any of the words/strings.

In the adjoining text box, give one or more words that somebody would be likely to use in writing a one-sentence summary of a bug similar to yours. For example, if the problem is that zooming too much causes GIMP to crash, the word zoom would be good.

Classification

Other (since GIMP is not part of the GNOME Desktop suite).

Product

Set this to GIMP (or GEGL, GIMP-manual etc., if appropriate).

Component, Version, Target Milestone

Hier wijzigt u niets.

Comment, Whiteboard, Keywords

For now, leave this alone. If your search does not turn up anything, it might be worth entering your search terms in the Comment area here, but this often turns out to give you either great masses of stuff or nothing.

Status

Dit vak laat de status van uw defect-melding zien: Of ze nog in behandeling is, opgelost is etc. U wilt alle relevante defect-meldingen zien, ongeacht hun status, dus u moet de muisknop ingedrukt houden en alle mogelijkheden selecteren, als u hier niets mee doet schiet u niets op.

Resolution, Severity, Priority, OS

Usually you shouldn't touch these items.

(Any other items)

Hier wijzigt u niets.

When you have set these things up, click on the Search button at either the top or bottom; they both do the same thing. The result is either a list of bug reports – hopefully not too long – or a message saying Zarro boogs found. If you don't find a related bug report by doing this, it may be worth trying another search with different terms. If in spite of your best efforts, you file a bug report and it ends up being resolved as Duplicate, don't be too upset: it has happened repeatedly to the author of this documentation, who works with GIMP Bugzilla nearly every day.

[Tip] Tip

Depending on your browser configuration (i.e. whether JavaScript is enabled), you may see a link Give me some help. If you click on this link, the page will be reloaded and then moving the mouse pointer over an input widget produces a little help popup.