4.16. Rectangle arrodonit

Figura 16.40. Exemple d'ús del rectangle arrodonit en una selecció

Exemple d'ús del rectangle arrodonit en una selecció

Una imatge amb una selecció

Exemple d'ús del rectangle arrodonit en una selecció

Després d'usar «Rectangle arrodonit»


L'ordre Script-Fu «Rectangle arrodonit» converteix una selecció existent (rectangular, el·líptica o d'una altra forma) en una selecció rectangular amb les cantonades arrodonides. Els cantons es poden corbar cap a dintre (còncau) o cap a fora (convex). Per a fer això, l'ordre afegeix o suprimeix cercles en les cantonades de la selecció.

4.16.1. Activació de l'ordre

You can access this command from the main menu through SelectRounded Rectangle….

4.16.2. Descripció de la finestra del diàleg «Rectangle arrodonit»

Figura 16.41. El diàleg «Rectangle arrodonit»

El diàleg «Rectangle arrodonit»

Radi (%)

Podeu posar el radi dels cantons arrodonits en percentatge, usant el lliscador o un camp de text. Aquest valor és un percentatge de l'alçada o l'amplada, la que sigui més petita.

Còncau

Si marqueu aquesta casella, els cantons seran còncaus (la corba cap a dins), en comptes de convex (la corba cap a fora).