7. Přidávání nových stop

[Poznámka] Poznámka

There is a quick method to add a new brush: 9.2 – „Creating a brush quickly“.

Novou stopu, ať už jste si ji vytvořili sami nebo stáhli z Internetu, je nutné uložit ve formátu, který GIMP umí používat. Soubor se stopou musí být uložen do cesty pro hledání stop, aby GIMP mohl stopu zpřístupnit v dialogu Stopy. Nově přidané stopy lze načíst tlačítkem Obnovit v dialogu Stopy (jinak se automaticky načtou při příštím spuštění Gimpu). GIMP pro stopy používá tři různé souborové formáty:

GBR

Formát GBR (gimp brush) se používá pro běžné a barevné stopy. Různé obrázky, včetně stop určených pro jiné programy, můžete proměnit ve stopy pro GIMP jejich otevřením v Gimpu a uložením do souboru s příponou .gbr. Otevře se přitom dialog, ve kterém je potřeba zadat výchozí rozestup stopy a její popis. Podrobnější popis formátu GBR naleznete v souboru gbr.txt v adresáři devel-docs zdrojových kódů Gimpu.

Obrázek 7.17. Save a .gbr brush

Save a .gbr brush

GIH

Formát GIH (gimp image hose) se používá pro animované stopy. Tyto stopy se vytváří z vícevrstvých obrázků, každá vrstva může obsahovat několik tvarů stop uspořádaných v mřížce. Při ukládání do souboru s příponou .gih se otevře dialog, ve kterém je třeba popsat použitý formát stopy. Více se o tomto dialogu dozvíte v části Dialog GIH. Formát GIH je poměrně komplikovaný, úplný popis naleznete v souboru gih.txt v adresáři devel-docs zdrojových kódů Gimpu.

VBR

Formát VBR (soubory .vbr) se používá pro tzv. parametrické stopy, tj. stopy vytvořené Editorem stop. Jiný praktický způsob vytvoření stop ve formátu VBR neexistuje.

MYB

The .myb format is used for MyPaint brushes. Please refer to 3.11 – „MyPaint Brush“ for more information.

Aby byla stopa v Gimpu dostupná, uložte soubor do některého z adresářů v cestě Gimpu pro hledání stop. Ve výchozím nastavení tato cesta obsahuje dva adresáře, systémový adresář brushes, který byste neměli měnit, a uživatelský adresář brushes uvnitř vašeho osobního adresáře pro Gimp. Přidávat další adresáře do této cesty lze v předvolbách na kartě Adresáře. Všechny .gbr, .gih a .vbr soubory obsažené v těchto adresářích se načtou a zobrazí v dialogu Stopy buď po příštím spuštění Gimpu, nebo po stisknutí tlačítka Obnovit v tomto dialogu.

[Poznámka] Poznámka

Parametrické stopy vytvořené pomocí Editoru stop se automaticky ukládají do uživatelského brushes adresáře.

Existuje řada webových stránek nabízejících ke stažení celé sbírky stop pro Gimp. Nemá smysl uvádět seznam odkazů, neboť se rychle mění. Nejlepší je prostě do vašeho oblíbeného vyhledávače zadat frázi Gimp brushes (stopy pro Gimp). Existuje také řada sbírek stop pro jiné grafické rastrové editory. Některé z nich lze snadno převést na stopy pro Gimp, jiné vyžadují speciální konverzní programy a některé nelze použít vůbec. Většina složitějších procedurálních stop spadá bohužel do poslední kategorie.