5.14. Zobrazovat hranici vrstvy

Tato volba přepíná zobrazování žlutočerně čárkované linie označující hranici aktivní vrstvy obrázku. Pokud je velikost a poloha vrstvy shodná s plátnem, tvoří zároveň hranici obrázku.

You can set the default for the layer boundary in the Image Window Appearance dialog.

5.14.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Layer Boundary.