5.13. Show Selection

Tento příkaz přepíná zobrazování hranic výběru, tzv. „pochodujících mravenců“ v okně obrázku. Vypnutí volby na existenci výběru nic nemění, je užitečná v případě, kdy grafika zobrazení hranice v určité chvíli ruší.

Výchozí nastavení této volby se provádí na kartě Okno obrázku dialogu Předvolby.

5.13.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Selection,

  • Ve výchozím nastavení lze příkaz Zobrazovat výběr vyvolat klávesovou zkratkou Ctrl+T.