2.2. Problemer med skrifttyper

In most cases, problems with fonts have been caused by malformed font files giving trouble to Fontconfig. If you experience crashes at start-up when GIMP scans your font directories, as a quick workaround you can start GIMP with the --no-fonts command-line option, but then you will not be able to use the text tool.

En hyppig kilde til forvirring opstår i Windows-systemer, når GIMP støder på en forkert udformet skrifttypefil og genererer en fejlmeddelelse, hvorved et konsolvindue vises, så du kan se meddelelsen. Luk ikke konsolvinduet. Det er harmløst, og lukkes det, vil GIMP også lukkes. Når det sker, ser det ofte ud for brugeren som om, GIMP er brudt ned. Men det er det ikke: Lukkes konsolvinduet, får det Windows til at lukke GIMP. Uheldigvis skyldes det en vekselvirkning mellem Windows og de biblioteker, som GIMP linker til: Det kan ikke løses i GIMP. Sker det for dig, skal du bare minimere konsolvinduet og ignorere det.