Navn

Billede — Tastereferencer for menuen Billede

Billede

Ctrl + D

Duplikér billede

Ctrl + M

Sammenlæg synlige lag

Alt + Enter

Billedegenskaber