3.4. Atšaukimų retrospektyva

Komanda Atšaukimų retrospektyva aktyvuoja Atšaukimų retrospektyvos dialogą, kuriame rodomi jūsų dabartiniame paveikslėlyje atliktų operacijų miniatiūros. Ši apžvalga palengvina jums atšaukti arba pakartoti atliktus veiksmus.

Norėdami grąžinti paveikslėlį į ankstesnę būseną, paprasčiausiai naudokite Atšaukimo ir Pakartojimo rodykles arba paprasčiausiai spustelėkite miniatiūrą. Tai yra ypač naudinga, kai aliekate sudėtingą užduotį, kai dažnai reikia vienu metu atšaukti kelis veiksmus. Daug lengviau spustelėti 10-tą žingsnelį, nei dešimt kartų paspausti Ctrl+Z.

Komanda Išvalyti atšaukimų retrospektyvą gali būti naudinga, jeigu dirbate sudėtingame paveikslėlyje ir norite atlaisvinti šiek tiek atminties.

3.4.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through EditUndo History. There is no default keyboard shortcut.